PGB

Het pgb kan worden ingezet voor individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband.
Dan moet de doel van de begeleiding wel gericht zijn op het bevorderen,behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Dit gaat dan niet om het aanleren van nieuwe vaardigheden maar puur het praktisch aansturen zodat men zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Daarnaast kan het pgb ingezet worden als:
– er ondersteuning nodig is bij het oefenen met vaardigheden of handelingen.
– er ondersteuning nodig is bij het aanbrengen van structuur of het voeren van regie.
– het toezicht wordt overgenomen en het oefenen met vaardigheden of handelingen alleen aan de orde is in relatie tot de behandeling.

Het pgb is niet toe te passen bij ondersteuning bij andere activiteiten zoals recreatie.