Autisme

Autisme spectrum stoornis is een verzamelnaam voor de volgende stoornissen:
– Asperger
– Pdd-nos (pervasieve ontwikkelingsstoornis)
– Klassiek autisme
– Rett syndroom
– Desintegratie stoornis van de leeftijd.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis en kenmerkt zich door problemen in de sociale interactie en tekortkomingen in de communicatie. Bij een gering aantal kinderen kenmerkt het zich ook door repetitieve en stereotiepe gedragingen en in interesses en activiteiten. Deze kenmerken ontstaan vaak al voor het derde levensjaar. Kinderen worden hier namelijk mee geboren. Men gaat er van uit dat autisme een neurobiologische oorzaak heeft. Door deze tekortkomingen ontstaan er problemen op sociaal en cognitief gebied en in de motorische ontwikkeling. (Breedvalk, 2009)

Recent onderzoek heeft aangetoond dat volwassenen met autisme rond hun 30e levensjaar vaak op hetzelfde niveau zitten qua ontwikkeling als hun leeftijdgenoten. Na hun 30e levensjaar ontwikkelen de hersenen nog door en zullen ze zelfs sterker kunnen worden op sociaal en cognitief gebied in vergelijking met hun leeftijd genoten.